سخنان قصار بزرگان 1
سخنان قصار بزرگان 2
سخنان قصار بزرگان 3
سخنان قصار بزرگان 4
سخنان قصار بزرگان 5
سخنان قصار بزرگان 6
سخنان قصار بزرگان 7
سخنان قصار بزرگان 8
سخنان قصار بزرگان 9
سخنان قصار بزرگان 10
سخنان قصار بزرگان 11
سخنان قصار بزرگان 12
سخنان قصار بزرگان 13
سخنان قصار بزرگان 14
سخنان قصار بزرگان 15
سخنان قصار بزرگان 16
سخنان قصار بزرگان 17
سخنان قصار بزرگان 18
سخنان قصار بزرگان 19

 

 

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / 1

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۲

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۳

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۴

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۵

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۶

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۷

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۸

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۹

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۱۰

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۱۱

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۱۲

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۱۳

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۱۴

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۱۵

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۱۶

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۱۷

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۱۸

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۱۹

سخن بزرگان / سخنان بزرگان / جملات زیبا / ۲۰

 

عکس جملات بزرگان

عکس سخنان بزرگان

عکس جملات بزرگان

عکس سخنان بزرگان

عکس سخنان بزرگان

 

 

غم از دیدگاه بزرگان

 

 

 

سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات ettelaat newspaper

سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش نخست
سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش دوم

سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش سوم
سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش چهارم

سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش سی ام


برچسب‌ها: سخنانه حکیمانه, سخنان بزرگان, جملات ناب, جملات حکیمانه
+ نوشته شده توسط بیژن در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 3:44 |

http://s5.picofile.com/file/8128679534/red_book.jpg


در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید .  حکیم ارد بزرگآرامش،زن دل‌انگيزي است که در نزديکي دانايي منزل دارد. اپيکارموسدرست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعي ابراز مي کند حال چه از طريق آغوشي گرم ، نگاهي محبت آميز يا رفتاري مهربانه ، به قلمرو بي زمان قلب گام نهاده ايد مهم نيست پيش از آن چه اتفاقي افتاده است . تنها اين مهم است که چه اتفاقي خواهد افتاد . تمامي آن چه براستي اهميت دارد همين لحظه است . تنها اين عشق است که مهم است . باربارا دي آنجليسارزش پیمان شکن ، به اندازه کفن هم نیست .  حکیم ارد بزرگاگر نتوانيم آزاد زندگي نمائيم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنيم . مهاتما گانديسعادت مثل پروانه اي است که روي برگهاي گل بخواب رفته باشد به مجرد اينکه نزديکش بروي بالهاي خود را باز کرده و در فضا پرواز مي کند. آندره توريهآدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد .  حکیم ارد بزرگيکي از معجزات عشق اين است که ما از درد هاي آن نيزلذتي احساس مي کنيم . ژان ژاک روسويک بطري آب که تا نيمه داشته باشد،ازنظر يک فرد بدبين خالي وازنظريک فردخوش بين نيمه پراست . جرج برنارد شاو

عکس های حکیم ارد بزرگ ، عکسهای حکیم اردبزرگ، تصویر مجتبی شرکاء ،mojtaba shoraka ، hakim orod bozorg، تصاویر حکیم ارد بزرگ ، تصویر حکیم ارد بزرگ

از گور آدم بی ادب ، هم بايد گريخت . حکیم ارد بزرگتمام موفقيت هائي که نصيب بشر شده ، عموما"درسايه تحمل و بردباري بوده است کريستوفر مارلووقتي در کار ما " اگر " نباشد، پيروز خواهيم شد . نلسوندست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .  حکیم ارد بزرگاگر قصد رقابت داري، باکسي رقابت کن که از تو برتر و سرترباشد . لوئي آگاسيزلحظه پيروزي براي من از آن جهت شيرين است که پيران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببينم . نادر شاه افشارشاگردانی که بدون نوآوری ، همواره سخن استاد خویش را باز می گویند ، هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی به ارمغان نمی آورند .  حکیم ارد بزرگقدرت اراده و ميل به پيروزي ، موفقيت،‌‌‌‌ سامان دادن به زندگي و تسلط بر آن ، تنها هنگامي در شما بيدار مي شود که بدانيد چه مي خواهيد و باور داشته باشيد که هيچ مشکل و مساله و مانعي نمي تواند جلو شما را بگيرد . آنتوني رابينزيک کلمه محبت آميز مي تواند همه زمستان انسان را گرم کند. ضرب المثل ژاپنيزندگی پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است برای شادی و بالندگی . حکیم ارد بزرگبهتر است انسان کار صحيح انجام دهد تا کار را به روش صحيح انجام دهد. دراکروقتي هدفمان را ازدست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود راچندبرابرکنيم. تواينپایداری و تلاش ، کلید هر در بسته ای است . حکیم ارد بزرگتجربه ميوه اي است که آن را نمي چينند مگر پس از گنديدن. ارسطوعظمت نصيب کساني مي شود که دراشتياق رسيدن به هدف هاي عالي مي سوزند. هيلکسی که دوران شادمانی اش را به خاکستر اشک و غم می کشد ، بیماری بیش نیست . حکیم ارد بزرگاگر بدنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. مارواکلينزاگر ندانيد به کجا مي رويد، چگونه توقع داريد به آن جا برسيد؟ باسيل اس. والشزیستگاه زیبا ، آدمیان را در گذر زندگی ، همواره شاداب و جوان نگاه می دارد .  حکیم ارد بزرگخشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان م يپذيرد. فيثاغورثصاحب همت در پيچ وخم هاي زندگي هيچ گاه با درماندگي روبرو نخواهد شد. ناپلئونبارزترین و گرامی ترین گرایش گاندی ، میهن پرستی او بود .  حکیم ارد بزرگاگر باور داشته باشي مي تواني ، حتما مي تواني. ناپلئون هيلبهترين چيزها زماني رخ مي دهد که انتظارش را نداري. مارکزآیینی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ، پایدار نخواهد بود .  حکیم ارد بزرگاحساس شور و هيجان را در خود تقويت کنيد تا هر مشکلي را بصورت فرصتي در نظر آوريد و زندگي خود را با ضرب آهنگي سريعتر پيش ببريد. آنتوني رابينزديگران را هرآن طور که هستند بپذير. ديل کارنگيآدم بزرگ ، زورگو نمی گردد ، آدم کوچک است که پليد و ديو کردار می شود . حکیم ارد بزرگکورتر از آناني که نمي خواهند ببينند. آنونيموسدر اين جهان نياز به دوست داشتن و ستايش شدن بيش از نياز به نان است. مادر ترزارسانه های تشویشگر و گروه های غوغا آفرین ، کارآفرینان و سرمایه گذاران را فراری می دهند .  حکیم ارد بزرگمن مهمتر از گرفتاري هاي خود هستم. ژوزه فورهرگز وقتت راباکسي که حاضر نيست وقتش را باتو بگذراند ، نگذران. مارکزاز آدم های کوچک نمی توان فرمانروای بزرگ ساخت .  حکیم ارد بزرگانسان بيش از آنکه بتواند بگويد ، بايد ببيند. تورواگر پيوسته بگوئيد اتفاقات بدي خواهد افتاد ، شانس پيشگو شدن را پيدا مي کنيد. سينکو

ارد ، حکیم ارد بزرگ ، ارد حکیم ، استاد ارد بزرگ ،  orod bozorg , SHIRVAN , OROD

کودکان خويش را لوس و پررو بار نياوريم که در بزرگسالي گستاخ و ناتوان خواهند بود . حکيم ارد بزرگاگر ياد بگيريد که به مشکلات بخنديد، هميشه چيزي براي خنديدن داريد. کارولمال و مکنتي ندارم ، تنها سرمايه من روح شاد من است. هنري ميلرنرمش و سازگاری با گیتی ، ما را آرام خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگآنچه مردم رادانشمند مي کند،مطالبي نيست که مي خوانندبلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. فرانسيس بيکنآنکه مي تواند ، انجام مي دهد،آنکه نمي تواند انتقاد مي کند. برنادشاوگیتی ، آوای زندگی و شادیست . حکیم ارد بزرگمديري که تنها به سود مي انديشد، مانند تنيس بازي است که به جاي توپ ، چشم بر تابلو امتيازها دوخته است. ايچک آديزسيک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد . سقراطآب و هوا ، بر جهان بینی و پبوندهای مردمی اثرگذار است . حکیم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند. گوتهبيش از حد لازم مهربان باش . جکسون بروانسختی به آدمی ، نیرویی دو چندان می بخشد . حکیم ارد بزرگچاپلوسي هم گوينده و هم شنونده رافاسد مي کند. ديل کارنگيمعني حيات را درزيبائي و قدرت اراده بايد جستجو کرد. ماکسيم گورکيآنکه آرمانش را ساده و باز نموده ، کمتر دچار سر در گمی می گردد . حکیم ارد بزرگبراي آنکه عمر طولاني باشد، بايد آهسته زندگي کنيم. سيسرونرضايت وجدان تنها پس از انجام وظيفه است. اسمايلزتنها پشیمانی را باید بخشید که بر ناراستی خود آگاه شده و آن را بر زبان جاری می سازد .  حکیم ارد بزرگارزش اخلاقي ، بسته به تعداد وظايفي است که انسان انجام مي دهد. مترلينگعشق يعني اراده به توسعه خود با ديگري در جهت ارتقاي رشد دومي. اسکات پک

عکس های حکیم ارد بزرگ ، عکسهای حکیم اردبزرگ، تصویر مجتبی شرکاء ،mojtaba shoraka ، hakim orod bozorg، تصاویر حکیم ارد بزرگ ، تصویر حکیم ارد بزرگ

به آینده سرزمینی که جوانانش ، دارای اندیشه صوفیگری و گوشه گیری هستند امیدی نیست .  حکیم ارد بزرگما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پيموده‌ايم مي‌توانيم هدايت کنيم. اسکات پککسي داناست که مي داند هيچ نمي داند. ضرب المثل فلسطينيدر سرزمینی که کار و آرمان بزرگ هست ، دوستی های نابهنجار دختر و پسر گل نمی کند . حکیم ارد بزرگبا مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي. ژرژ هربرتهنگامي که براي احساس کردن متکي بر تحريکات خارجي مي شويد کنترل زندگي و نيز سرزندگي خود را به دست آن ها مي سپاريد . باربارا دي آنجليسرود مهر در این سرزمین جاریست ... آزادی و آزادگی خواست همیشگی ایرانیان بوده است .  حکیم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند . سقراطيک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد . ژاک دوالشایسته نیست گفتاری را بر زبان جاری سازیم که به همبستگی کشور آسیب می رساند .  حکیم ارد بزرگمردي که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسيده است آرام و قرار ندارد. هربرت اسپنسرفکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند. کارلايلآدم های کوچک ، همواره سنگ کشورهای دیگر را به سینه می زنند . حکیم ارد بزرگمشکلات بهره‌وري، ناشي از عملکرد بد کارکنان نيست بلکه ناشي از عملکرد بد مديريت است. دمينگميان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآيي (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پيتر دراکرتصوف و بودیسم ، سرشتی هولناک دارند ، آنها از آدمیان ، تکه گوشتی ناکارا و ناتوان می سازند .  حکیم ارد بزرگزياد کار کردن مهم نيست، درست کار کردن مهم است. پاره تو«تجربه» يک معلم سخت‌گير است: اول امتحان مي‌کند، بعد درس مي‌دهد. ورنون لاودرخت آزادي با خونريزي و کشتار پا نمي گيرد ، هيچ آدمکشی آزاديخواه نيست . حکیم ارد بزرگبراي آن کس که ايمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد. رابينزمانند کودکان، فضول و کنجکاو باشيد . افراد کنجکاو هرگز کسل نمي شوند ، و در نظرآنها زندگي ، مطالعه پايان ناپذير خوشي هاست. آنتوني رابينززیباترین جشن و بزم گیتی ، نوروز باستانی ایرانیان است .  حکیم ارد بزرگزندگي با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحي بزرگي است . باربارا دي آنجليساراده بهترين راهنماي طبيعت است. اسمايلزمن و ارد [حکيم ارد بزرگ ايراني] زاده يک سرزمين بزرگ هستيم . احمد شاه مسعوداتلاف وقت ، خودکشي واقعي است. يونگزيبائي که با فضيلت توام نباشد، گل بي عطر وبوئي را ماند. ويکتورهوگوآزادی را نمی توان با برچسب های ناروا ، پیش از زاده شدن ، سربرید . حکیم ارد بزرگ

عکس های حکیم ارد بزرگ ، عکسهای حکیم اردبزرگ، تصویر مجتبی شرکاء ،mojtaba shoraka ، hakim orod bozorg، تصاویر حکیم ارد بزرگ ، تصویر حکیم ارد بزرگ

با رسيدن به نقطه هدف ، هدف ديگري آغاز مي شود. جان ديوئيآنانکه گذشته را به خاطر نمي آورند محکوم به تکرار آنند . سانتايانا
برچسب‌ها: سخنان بزرگان, سخن بزرگان, جملات قصار, جملات زیبا, جملات و سخنان قصار
+ نوشته شده توسط بیژن در دوشنبه نهم بهمن 1391 و ساعت 2:32 |

http://s5.picofile.com/file/8128679534/red_book.jpg